„Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020“

Korisnik projekta: Magma d.o.o.; OIB: 49660480498, Industrijska 27; 34 000 Požega

 • Kratki opis projekta

Tvrtka Magma d.o.o. započinje provedbu projekta pod nazivom „Magma IKT“, sukladno projektnoj prijavi na Poziv na dostavu projektnih prijava “Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP – a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2” (Referentna oznaka: KK.03.2.1.19.), a kojeg provode Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije; HAMAG BICRO.

Projekt ulaganja odnosi se na implementaciju naprednog IKT rješenja u poslovanje poduzeća za poboljšanje poslovnih procesa. Projektom tvrtka planira postići optimizaciju i modernizaciju poslovnih procesa kroz povećanje efikasnosti rada, standardizaciju procesnih koraka, smanjenjem utroška vremena u procesu proizvodnje korištenjem novih softvera, boljim nadzorom rada radnika kroz praćenje evidencije rada što će omogućiti bolje upravljanje društva. Projektom se planira unaprijediti i modernizirati ukupno 10 poslovnih procesa poduzeća, a kako slijedi: upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, logistika, marketing, nabava, prodaja, strateško planiranje, upravljanje rizicima te projektiranje i proizvodnja.

Ukupna vrijednost projekta je 1.836.855,62 HRK, prihvatljivi troškovi iznose 1.280.722,08 HRK, a očekivana bespovratna potpora iznosi 896.505,45 HRK. Procijenjeno vrijeme trajanja projekta je 12 mjeseci.

 • Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 24. lipnja 2019. godine do 24. lipnja 2020. godine.

 • Opći cilj projekta

Opći cilj projekta je doprinos razvoju informacijskog društva te jačanju tržišne pozicije, povećanju konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a u RH primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije.

 • Svrha projekta (specifični ciljevi)
 1. Povećanje ulaganja poduzeća MAGMA d.o.o. u napredna IKT rješenja za poboljšanje poslovnih procesa – provedbom predloženog projekta povećat će se aktivnosti ulaganja poduzeća u IKT i ostvariti doprinos razvoju informacijskog društva
 2. Unapređenje poslovnih procesa poduzeća Magma d.o.o. – provedbom predmetnog projekta poduzeće će unaprijediti 10 poslovnih procesa
 3. Povećanje konkurentnosti poduzeća Magma d.o.o. –očekuje se povećanje prihoda od prodaje za 13% u 2. godini nakon godine završetka projekta
 4. Zapošljavanje novih djelatnika u poduzeću Magma d.o.o. – poduzeće će, uz očuvanje postojećih radnih mjesta, zaposliti 2 nova/e djelatnika/ice kao rezultat predmetnog projekta.
 • Očekivani rezultati projekta
 1. Uspješno implementirana napredna IKT rješenja u poslovanje poduzeća
 2. Uspješno provedena edukacija zaposlenika za rad na naprednom IKT rješenju
 3. Uspješno proveden projekt, pravilno odrađeni administrativni poslovi bez zastoja u provedbi te s    učinkovitim korištenjem ljudskih, vremenskih i financijskih resurs
 4. U potpunosti ispunjeni zahtjevi vezani za informiranje i vidljivost, koje je korisnik prema Ugovoru obavezan provesti
 • Ukupna vrijednost projekta iznosi: 1.836.855,62 HRK
 • Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 1.280.722,08 HRK
 • Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 896.505,45 HRK

 

Za više informacija o projektu možete kontaktirati Gordanu Kesić na: magma@magma-pz.hr

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779