Projekt „Razvoj nove generacije elektro filtera i vrećastih filtera za odvajanje krutih čestica iz otpadnog zraka iz tehnoloških postrojenja“

„Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020“

Korisnik projekta: Magma d.o.o.; OIB: 49660480498, Industrijska 27, 34 000 Požega

Partner na projektu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu; OIB: 65410788616; Trg Ivane Brlić Mažuranić 2, 35 000 Slavonski Brod

  • Kratki opis projekta

Tvrtka Magma d.o.o. je potpisala s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Hamag Bicro) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.01.2.1.01.0024 za provedbu projekta „Razvoj nove generacije elektro filtera i vrećastih filtera za odvajanje krutih čestica iz otpadnog zraka iz tehnoloških postrojenja“.
Projekt ulaganja odnosi se na povećanje aktivnosti istraživanja i razvoja koje su usmjerene na razvoj novih proizvoda (game elektrofiltera i game vrećastih filtera). Navedenim ulaganjem društvo će razviti inovativne proizvode sa nizom unaprijeđenih performansi u odnosu na one koji se nude na tržištu. Partner na projektu je Strojarski fakultet Slavonski Brod što osigurava razmjenu iskustva i znanja između znanstvenog sektora i poduzetništva i obratno.

  • Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 27. listopada 2016. godine do 27. travnja 2019. godine.

  • Opći cilj projekta

Opći cilj projekta je podržati razvoj novih proizvoda, tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poboljšanje suradnje s institucijama za istraživanje i razvoj.

  • Svrha projekta (specifični ciljevi)

1. Povećanje i intenziviranje istraživačko razvojnih aktivnosti u poduzeću Magma d.o.o.
2. Industrijsko istraživanje poduzeća Magma d.o.o. s ciljem razvoja novih proizvoda koji su inovacija na tržištu
3. Prijava registracije žiga i patenta
4. Povećanje prihoda od prodaje društva
5. Povećanje dobiti društva i jačanje njihove pozicije na tržištu – povećana konkurentnost društva
6. Povećanje prihoda od prodaje novih proizvoda za društvo i novih proizvoda za tržište
7. Povećanje prihoda od izvoza
8. Otvaranje novih radnih mjesta i doprinos smanjenju broja nezaposlenih u Republici Hrvatskoj
9. Modernizacija i diverzifikacija proizvodnje društva kao direktna posljedica projekta – gama elegrofiltera i gama vrećastog filtera
10. Povećanje kapaciteta proizvodnje društa

  • Očekivani rezultati projekta

1. Uspješno razvijena projekta dokumentacija u suradnji s Partnerom i vanjskim stručnjacima
2. Uspješno razvijen prototip
3. Prototip uspješno montiran i pušten u rad
4. Uspješno provedeno testiranje funkcionalnosti i performansi prototipa, dokazana funkcionalnost proizvoda
5. Podnesena prijava registracije žiga i prijava registracije patenta
6. Uspješno održana konferencija, i uspješno objavljena publikacija
7. Uspješno provedena neovisna revizija projekta
V. U potpunosti ispunjeni zahtjevi vezani za informiranje i vidljivost, koje je korisnik i partner prema Ugovoru obavezan provesti
PM. Uspješno proveden projekt, pravilno odrađeni administrativni poslovi bez zastoja u provedbi te s učinkovitim korištenjem ljudskih, vremenskih i financijskih resursa

Ukupna vrijednost projekta iznosi: 13.599.527,59 HRK
Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 13.568.172,35 HRK
Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 6.660.489,08 HRK

Za više informacija o projektu možete kontaktirati Gordanu Kesić na: magma@magma-pz.hr

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779