Javna nabava u sklopu projekta Razvoj nove generacije elektro filtera i vrećastih filtera za odvajanje krutih čestica iz otpadnog zraka iz tehnoloških postrojenja

Natrag

17 listopada , 2016, 12:36

Evidencijski broj nabave: KK.01.2.1.01/2016/02

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, a koji je sastavni dio Uputa za prijavitelje u okviru Poziva „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizilaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja” (Referentna oznaka: KK.01.2.1.01) poduzeće Magma d.o.o. objavljuje Obavijest o nabavi.

Predmet nabave je nabava savjetodavnih usluga za razvoj game elektrofiltera i game vrećastih filtera.

Grupa 1 – Nabava savjetodavnih usluga konzultanta na izradi strojarsko tehnoloških projekata te na izradi prototipa i testiranju prototipa game elektro-filtera
Grupa 2 – Nabava savjetodavnih usluga konzultanta na izradi idejnog projekta statike, glavnog projekta i izvedbenog projekta game elektro-filtera
Grupa 3 – Nabava savjetodavnih usluga konzultanta na izradi izvedbene dokumentacije za elektroinstalacije i elektro-upravljački dio game elektro-filtera
Grupa 4 – Nabava savjetodavnih usluga konzultanta na izradi strojarsko tehnoloških projekata te na izradi prototipa i testiranju prototipa game vrećastih filtera
Grupa 5 – Nabava savjetodavnih usluga konzultanta na izradi idejnog projekta statike, glavnog projekta i izvedbenog projekta game vrećastih filtera
Grupa 6 – Nabava savjetodavnih usluga konzultanta na izradi izvedbene dokumentacije za elektroinstalacije i elektro-upravljački dio game vrećastih filtera

Datum objave: 17. listopada 2016. godine
Vrsta nabave: usluga
Rok za dostavu ponuda: 08. studenog 2016. godine do 12:00 sati

Preuzimanje:

Obavijest o nabavi
01. Dokumentacija za nadmetanje
02. Prilog I. Ponudbeni list
03. Prilog II. Izjava o nepostojanju razloga isključenja
04. Prilog III. Troškovnik
05. Prilog IV – Popis izvršenih ugovora
06. Prilog V. Opis posla
07. Prilog VI. Prijedlog Ugovora