Javna nabava u sklopu projekta Razvoj nove generacije elektro filtera i vrećastih filtera za odvajanje krutih čestica iz otpadnog zraka iz tehnoloških postrojenja

Natrag

2 prosinca , 2016, 10:47

Evidencijski broj nabave: KK.01.2.1.01/2016/03

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, a koji je sastavni dio Uputa za prijavitelje u okviru Poziva „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizilaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja” (Referentna oznaka: KK.01.2.1.01) poduzeće Magma d.o.o. objavljuje Obavijest o nabavi.

Predmet nabave je nabava materijala za izradu prototipa elektro filtera srednjeg za potrebe projekta „Razvoj nove generacije elektrofiltera i vrećastih filtera za odvajanje krutih čestica iz otpadnog zraka iz tehnoloških postrojenja“

Grupa 1 – Čelični materijali za izradu prototipa elektro filtera srednjeg
Grupa 2Nosiva konstrukcija unutarnje opreme prototipa elektro filtera srednjeg
Grupa 3 – Funkcionalno tehnološka oprema za izradu prototipa elektro filtera srednjeg

Datum objave: 02. prosinac 2016. godine
Vrsta nabave: roba
Rok za dostavu ponuda: 23. prosinca 2016. godine do 12:00 sati

Preuzimanje:

Obavijest o nabavi
01. Dokumentacija za nadmetanje
02. Prilog I. Ponudbeni list
03. Prilog II. Izjava o nepostojanju razloga isključenja
04. Prilog III. Troškovnik Grupa 1
04. Prilog III. Troškovnik Grupa 2 – Grupa 3
05. Prilog IV. – Tehničke specifikacije
05. Dodatak Teh. specifikacijama CRTEŽI
3518-10-S02-4103-R00 CE-Elektroda SEF
3518-10-S02-4104-R00 A nosač SEF
3518-10-S02-4211-R00 DE Elektroda SEF
3518-10-S02-5101-R00 Dupla čahura SEF
3518-10-S02-5209-R00 Nosivi izolator SEF
3518-10-S02-5210-R00 Pogonski izolator DE otresanja SEF
3518-10-S02-5211-R00 Prolazni IzolatorVN SEF
06. Prilog V – Prijedlog Ugovora