Obavijest o I izmjeni OoN i Dokumentacije za nadmetanje za nabavu opreme za izradu prototipa vrećastog filtera srednjeg

Natrag

24 kolovoza , 2018, 13:56

Obavijest o I izmjeni Obavijest o nabavi i Dokumentacije za nadmetanje nabave KK.01.2.1.01/2018/12 – nabavi u sklopu projekta Razvoj nove generacije elektro filtera i vrećastih filtera za odvajanje krutih čestica iz otpadnog zraka iz tehnoloških postrojenja

Evidencijski broj nabave: KK.01.2.1.01/2018/12

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi koji je sastavni dio Uputa za prijavitelje u okviru Poziva “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizilaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja” (Referentna oznaka: KK.01.2.1.01) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.01.2.1.01.0024, tvrtka Magma d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) dana 23. kolovoza 2018. godine prije isteka roka za dostavu ponuda objavljuje prvu (1.) Obavijest o izmjenama i dopunama OoN i Dokumentacije za nadmetanje.

Predmet nabave je: Nabava opreme za izradu prototipa vrećastog filtera srednjeg za potrebe projekta “Razvoj nove generacije elektrofiltera i vrećastih filtera za odvajanje krutih čestica iz otpadnog zraka iz tehnoloških postrojenja”

Nabava je podjeljena u šest (6) grupa:

Grupa 1 – Sustav za automatsko otresanje filterskih vreća
Grupa 2 – Nabava i ugradnja upravljačkog ormara, te izvođenje elektroinstalacijskih radova za potrebe izrade prototipa vrećastog filtera srednjeg
Grupa 3 – Nabava pužnica za izradu prototipa vrećastog filtera srednjeg
Grupa 4 – Nabava filterske vreće i nosača za izradu prototipa vrećastog filtera srednjeg
Grupa 5 – Nabava vijčanog kompresora za izradu prototipa vrećastog filtera srednjeg
Grupa 6 – Nabava dimnjaka i transportnog ventilatora za izradu prototipa vrećastog filtera srednjeg

Datum objave nabave: 20. kolovoza 2018. godine
Datum objave I izmjene OoN: 24. kolovoza 2018. godine
Vrsta nabave: roba
Rok za dostavu ponuda: 17. rujna 2018. godine do 15:00 sati

Preuzimanje:

00_OBAVIJEST O PRVOJ IZMJENI
01_Obavijest o nabavi
02_Dokumentacija za nadmetanje
03_Prilog I_Ponudbeni list
04_Prilog II_Izjava o nepostojanju razloga isključenja
05_Prilog III_Troškovnik
06 Prilog IV – Tehničke specifikacije
07 Prilog V_Prijedlog Ugovora