Obavijest o nabavi za nabavu čeličnih materijala za izradu prototipa vrećastog filtera srednjeg

Natrag

24 srpnja , 2018, 11:40

Evidencijski broj nabave: KK.01.2.1.01/2018/11

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi koji je sastavni dio Uputa za prijavitelje u okviru Poziva “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja” (Referentna oznaka: KK.01.2.1.01) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.01.2.1.01.0024., tvrtka Magma d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) dana 24. srpnja 2018. godine objavljuje Obavijest o nabavi.

Predmet nabave je nabava čeličnih materijala za izradu prototipa vrećastog filtera srednjeg za potrebe projekta “Razvoj nove generacije elektrofiltera i vrećastih filtera za odvajanje krutih čestica iz otpadnog zraka iz tehnoloških postrojenja”.

Datum objave: 24. srpnja 2018. godine

Vrsta nabave: roba

Rok za dostavu ponuda: 15. kolovoza 2018. godine do 15:00 sati

Dokumenti za preuzimanje:

00_Obavijest o nabavi
01_Dokumentacija za nadmetanje
02_Prilog I_Ponudbeni list
03_Prilog II_Izjava o nepostojanju razloga iskljucenja
04_Prilog III_Troskovnik
05_Prilog IV_Tehnicke specifikacije
06 Prilog V – Prijedlog Ugovora