Obavijest o nabavi za nabavu opreme za izradu prototipa vrećastog filtera srednjeg

Natrag

20 kolovoza , 2018, 15:31

Obavijest o nabavi u sklopu projekta Razvoj nove generacije elektro filtera i vrećastih filtera za odvajanje krutih čestica iz otpadnog zraka iz tehnoloških postrojenja

Evidencijski broj nabave: KK.01.2.1.01/2018/12

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi koji je sastavni dio Uputa za prijavitelje u okviru Poziva “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizilaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja” (Referentna oznaka: KK.01.2.1.01) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.01.2.1.01.0024, tvrtka Magma d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) dana 20. kolovoza 2018. godine objavljuje Obavijest o nabavi.

Predmet nabave je: Nabava opreme za izradu prototipa vrećastog filtera srednjeg za potrebe projekta “Razvoj nove generacije elektrofiltera i vrećastih filtera za odvajanje krutih čestica iz otpadnog zraka iz tehnoloških postrojenja”

Nabava je podjeljena u šest (6) grupa:

Grupa 1 – Sustav za automatsko otresanje filterskih vreća
Grupa 2 – Nabava i ugradnja upravljačkog ormara, te izvođenje elektroinstalacijskih radova za potrebe izrade prototipa vrećastog filtera srednjeg
Grupa 3 – Nabava pužnica za izradu prototipa vrećastog filtera srednjeg
Grupa 4 – Nabava filterske vreće i nosača za izradu prototipa vrećastog filtera srednjeg
Grupa 5 – Nabava vijčanog kompresora za izradu prototipa vrećastog filtera srednjeg
Grupa 6 – Nabava dimnjaka i transportnog ventilatora za izradu prototipa vrećastog filtera srednjeg

Datum objave: 20. kolovoza 2018. godine
Vrsta nabave: roba
Rok za dostavu ponuda: 10. rujna 2018. godine do 15:00 sati

Preuzimanja:

00_Obavijest o nabavi
01_Dokumentacija za nadmetanje
02_Prilog I_Ponudbeni list
03_Prilog II_Izjava o nepostojanju razloga iskljucenja
04_Prilog III_Troskovnik
05 Prilog IV – Tehnicke specifikacije
06 Prilog V_Prijedlog Ugovora