Obavijest o nabavu za nabavu usluga za izradu prototipa vrećastog filtera srednjeg

Natrag

31 kolovoza , 2018, 14:31

Obavijest o nabavi i Dokumentacije za nadmetanje nabave KK.01.2.1.01/2018/13 – nabava u sklopu projekta Razvoj nove generacije elektro filtera i vrećastih filtera za odvajanje krutih čestica iz otpadnog zraka iz tehnoloških postrojenja

Evidencijski broj nabave: KK.01.2.1.01/2018/13

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi koji je sastavni dio Uputa za prijavitelje u okviru Poziva“Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizilaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja” (Referentna oznaka: KK.01.2.1.01) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.01.2.1.01.0024, Magma d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) dana 31. kolovoza 2018. godine objavljuje Obavijest o nabavi.

Predmet nabave je: Nabava usluga za izradu prototipa vrećastog filtera srednjeg za potrebe projekta „Razvoj nove generacije elektro filtera i vrećastih filtera za odvajanje krutih čestica iz otpadnog zraka iz tehnoloških postrojenja“

Nabava je podjeljena u dvije (2) grupa:

Grupa 1 – Usluga izvedbe toplinske izolacije za potrebe izrade vrećastog filtera srednjeg
Grupa 2 – Usluga izvedbe antikorozivne zaštite čelične konstrukcije na prototipu vrećasti filter srednji

Datum objave nabave: 31. kolovoza 2018. godine
Vrsta nabave: usluga
Rok za dostavu ponuda: 21. rujna 2018. godine do 15:00 sati

Preuzimanje:

00_Obavijest o nabavi
01_Dokumentacija za nadmetanje
03_Prilog I_Ponudbeni list
03_Prilog II_Izjava o nepostojanju razloga iskljucenja
04_Prilog III_Troskovnik 05_Prilog IV_Opis posla
06_Prilog V_Prijedlog Ugovora