Postupak javnog nadmetanja u jednoj fazi za nabavu robe za izradu prototipa elektro filtera malog

Natrag

20 srpnja , 2017, 15:23

Javna nabava u sklopu projekta Razvoj nove generacije elektro filtera i vrećastih filtera za odvajanje krutih čestica iz otpadnog zraka iz tehnoloških postrojenja

Evidencijski broj nabave: KK.01.2.1.01/2017/08

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, a koji je sastavni dio Uputa za prijavitelje u okviru Poziva „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizilaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja” (Referentna oznaka: KK.01.2.1.01) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.01.2.1.01.0024., tvrtka Magma d.o.o. objavljuje Obavijest o nabavi.

Predmet nabave je nabava robe za izradu prototipa elektro filtera malog za potrebe projekta „Razvoj nove generacije elektrofiltera i vrećastih filtera za odvajanje krutih čestica iz otpadnog zraka iz tehnoloških postrojenja“

Predmet nabave je podijeljen u tri (3) grupe:

Grupa 1 – Nabava dozatora i pužnica za izradu prototipa elektro filtera malog
Grupa 2Nabava i ugradnja mjerno-regulacijske opreme i upravljačkih ormara, te izvođenje elektroinstalacijskih radova za potrebe izrade prototipa elektro filtera malog
Grupa 3 – Nabava dimnjaka i transportnog ventilatora za izradu prototipa elektro filtera malog

Datum objave: 20. srpnja 2017. godine
Vrsta nabave: roba
Rok za dostavu ponuda: 10. kolovoza 2017. godine do 15:00 sati

Preuzimanja:

00. Obavijest o nabavi
01. Dokumentacija za nadmetanje
02. Prilog I. Ponudbeni list
03. Prilog II.Izjava o nepostojanju razloga iskljucenja
04. Prilog III.Troskovnik
05. Prilog IV.Tehnicke specifikacije
06. Prilog V.Prijedlog Ugovora