Postupak javnog nadmetanja u jednoj fazi za nabavu usluga za izradu prototipa elektro filtera malog

Natrag

24 srpnja , 2017, 15:29

Javna nabava u sklopu projekta Razvoj nove generacije elektro filtera i vrećastih filtera za odvajanje krutih čestica iz otpadnog zraka iz tehnoloških postrojenja

Evidencijski broj nabave: KK.01.2.1.01/2017/09

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, a koji je sastavni dio Uputa za prijavitelje u okviru Poziva „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizilaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja” (Referentna oznaka: KK.01.2.1.01) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.01.2.1.01.0024., tvrtka Magma d.o.o. objavljuje Obavijest o nabavi.

Predmet nabave je nabava usluga za izradu prototipa elektro filtera malog za potrebe projekta „Razvoj nove generacije elektro filtera i vrećastih filtera za odvajanje krutih čestica iz otpadnog zraka iz tehnoloških postrojenja“

Predmet nabave je podijeljen u dvije (2) grupe:

Grupa 1 – Usluga izvedbe toplinske izolacije za potrebe izrade elektro filtera malog
Grupa 2Usluga izvedbe antikorozivne zaštite čelične konstrukcije na prototipu elektrofilter mali

Datum objave: 24. srpnja 2017. godine
Vrsta nabave: usluga
Rok za dostavu ponuda: 14. kolovoza 2017. godine do 15:00 sati

Preuzimanja:
00. Obavijest o nabavi
01. Dokumentacija za nadmetanje
02. Prilog I. Ponudbeni list
03. Prilog II.Izjava o nepostojanju razloga isključenja
04. Prilog III. Troškovnik
05. Prilog IV. Opis posla
06. Prilog V. Prijedlog Ugovora