Postupak javnog nadmetanja za nabavu informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe projekta “Magma ICT”

Natrag

25 siječnja , 2017, 09:43

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je sastavni dio Zajedničkih nacionalnih pravila koji su stupili na snagu 25. travnja 2016. godine, i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.03.0226 tvrtka Magma d.o.o. objavljuje Obavijest o nabavi s cijelokupnom Dokumentacijom za nadmetanje.

Evidencijski broj nabave: 02/2017

Predmet nabave je nabava informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – kupnja, isporuka, istovar i instalacija IT opreme.

Datum objave: 25. siječnja 2017. godine
Vrsta nabave: Roba
Rok za dostavu ponuda: 16. veljače 2017. godine

Preuzimanje: Obavijest o nabavi i Dokumentacija za nadmetanje