Postupak javnog nadmetanje u jednoj fazi za nabavu informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – Nabava naprednih informacijsko komunikacijskih softverskih riješenja.

Natrag

27 svibnja , 2017, 09:59

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, (verzija 2.0), koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.03.0226, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu 25. svibnja 2016. godine tvrtka Magma d.o.o. dana 27. Svibnja 2017. godine objavljuje Prvu Obavijest o izmjenama i dopunama Dokumentacije za nadmetanje.

Evidencijski broj nabave: 04/2017

Predmet nabave je nabava informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – Nabava naprednih informacijsko komunikacijskih softverskih riješenja.

Predmet nabave je podjeljen u četiri (4) grupa:

Grupa 1 – Upgrade CAD softvera za 2D i 3D modeliranje u strojarstvu
Grupa 2 – CAD softver za 2D i 3D modeliranje i strukturni dizajn
Grupa 3 – Softverski alat za upravljanje projektima
Grupa 4 – CAD softver za projektiranje posuda pod tlakom

Datum objave 1. izmjene: 27. svibnja 2017. godine
Rok za dostavu ponuda: 09. lipnja 2017. godine do 15:00 sati.

Preuzimanje:
I izmjena Dokumentacije za nadmetanje
01_Pitanja i odgovori_03. lipnja 2017. godine

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, (verzija 2.0), koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.03.0226, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu 25. svibnja 2016. godine tvrtka Magma d.o.o. dana 03. lipnja 2017. godine objavljuje Drugu Obavijest o izmjenama i dopunama Dokumentacije  za nadmetanje.

Evidencijski broj nabave:04/2017

Predmet nabave je nabava informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – Nabava naprednih informacijsko komunikacijskih softverskih riješenja.

Predmet nabave je podjeljen u četiri (4) grupa:

Grupa 1 – Upgrade CAD softvera za 2D i 3D modeliranje u strojarstvu
Grupa 2 – CAD softver za 2D i 3D modeliranje i strukturni dizajn
Grupa 3 – Softverski alat za upravljanje projektima
Grupa 4 – CAD softver za projektiranje posuda pod tlakom

Datum objave 2. izmjene: 03. lipnja 2017. godine
Rok za dostavu ponuda: 15. lipnja 2017. godine do 15:00 sati.

Preuzimanje:
II izmjena Dokumentacije za nadmetanje