Postupak javnog nadmetanje u jednoj fazi za nabavu informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – Nabava naprednih informacijsko komunikacijskih softverskih riješenja.

Natrag

5 svibnja , 2017, 14:35

Obavijest o nabavi i Dokumentacija za nadmetanje Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, (verzija 2.0), koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.03.0226, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu 25. travnja 2016. godine tvrtka Magma d.o.o. objavljuje Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje.

Evidencijski broj nabave: 04/2017

Predmet nabave je nabava informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – Nabava naprednih informacijsko komunikacijskih softverskih riješenja.

Predmet nabave je podjeljen u četiri (4) grupa:

Grupa 1 – CAD softver za 2D i 3D modeliranje u strojarstvu
Grupa 2 – CAD softver za 2D i 3D modeliranje i strukturni dizajn
Grupa 3 – Softverski alat za upravljanje projektima
Grupa 4 – CAD softver za projektiranje posuda pod tlakom

Datum objave: 05. svibnja 2017. godine
Vrsta nabave: Roba
Rok za dostavu ponuda: 29. svibnja 2017. godine do 15:00 sati.

Preuzimanje:
Obavijest o nabavi i Dokumentacija za nadmetanje