Postupak javnog nadmetanje u jednoj fazi za nabavu usluga za izradu prototipa, elektro filter srednji, za potrebe projekta “Razvoj nove generacije elektrofiltera i vrećastih filtera za odvajanje krutih čestica iz otpadnog zraka iz tehnoloških postrojenja”

Natrag

16 veljače , 2017, 09:45

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je sastavni dio Uputa za prijavitelje u okviru Poziva „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizilaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja” (Referentna oznaka: KK.01.2.1.01) tvrtka Magma d.o.o. objavljuje Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje.

Evidencijski broj nabave: KK.01.2.1.01/2017/05

Predmet nabave je nabava usluga za izradu prototipa elektro filtera srednji za potrebe projekta „Razvoj nove generacije elektro filtera i vrećastih filtera za odvajanje krutih čestica iz otpadnog zraka iz tehnoloških postrojenja“

Nabava je podjeljena u dvije (2) grupa:

Grupa 1 – Usluga izvedbe toplinske izolacije za potrebe izrade elektro filtera srednjeg
Grupa 2 – Usluga izvedbe antikorozivne zaštite čelične konstrukcije na prototipu elektrofilter srednji

Datum objave: 16. veljače 2017. godine
Vrsta nabave: Usluga
Rok za dostavu ponuda: 09. ožujka 2017. godine do 15:00 sati.

Preuzimanje: Obavijest o nabavi i Dokumentacija za nadmetanje