Projekt MAGMA ICT

Natrag

20 prosinca , 2016, 13:08

„Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020“

 • Kratki opis projekta

Tvrtka Magma d.o.o. je potpisala s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Hamag Bicro) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.03.0226 za provedbu projekta „MAGMA ICT“.

Projekt uključuje ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezanu s uvođenjem novih i/ili poboljšanjem postojećih IKT rješenja radi optimizacije poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada i poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća i povećanja konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja. Provedba predmetnog projekta neophodna je za buduće poslovanje poduzeća jer će rezultati koji će biti dostignuti kao konačni rezultat ulaganja omogućiti nastavak uspješnog poslovanj, a što uključuje održiv rast i razvoj, te povećavati konkurentnost tvrtke.

 • Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 16. prosinca 2016. godine do 16. prosinca 2017. godine.

 • Opći cilj projekta

Doprinos razvoju MSP koja posluju u područjima s razvojnim posebnostima razvojem kompetencija i konkurentnosti MSP na domaćem i stranim tržištima te doprinos gospodarskom rastu i razvoju Republike Hrvatske u kontekstu kohezijske politike Europske unije, a pomoću uvođenja novih i poboljšanja postojećih IKT rješenja.

 • Svrha projekta (specifični ciljevi)
 1. Modernizirano poslovanje i osiguravanje boljih radnih uvjeta u poduzeću Magma d.o.o. u skladu sa suvremenim svjetskim trendovima.
 2. Visoka razina kompetentnosti zaposlenika poduzeća Magma d.o.o.
 3. Otvaranje novih radnih mjesta.
 4. Povećanje konkurentnosti, održiv rast i poboljšanje položaja na tržištu poduzeća Magma d.o.o.
 5. Plasiranje proizvoda i usluga na nova (inozemna) tržišta.
 • Očekivani rezultati projekta

1. Funkcionalan hardver potreban za nabavu i implementaciju IKT rješenja
1.1. Funkcionalne dvije radne stanice
2. Funkcionalno IKT rješenje – uvedeno novo i nadograđena postojeća rješenja
2.1. Nadograđen Columbus; 3 zaposlenika osposobljena za rad
2.2. Nadograđen Solidworks softver; funkcionalan SolidWorks Premium
2.3. Uveden i funkcionalan PV Elite za projektiranje posuda pod tlakom; 3 zaposlenika osposobljena za rad
2.4. Uveden i funkcionalan MS Project Professional 2016
2.5. Uveden i funkcionalan modul e-račun; 2 zaposlenika osposobljena za rad
3. Javnost informirana o provedbi projekta sufinanciranog od strane EFRR-a.
3.1. Postavljene oznake vidljivosti na opremi i u prostorijama poduzeća Magma d.o.o.
3.2. Modernizirana web stranica poduzeća Magma d.o.o.
4.Uspješno proveden projekt s odobrenom svom potrebnom dokumentacijom.

 • Ukupna vrijednost projekta iznosi: 586.318,73 HRK
 • Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 568.678,73 HRK
 • Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 511.500,00 HRK

Za više informacija o projektu možete kontaktirati Gordanu Kesić na: magma@magma-pz.hr

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779