W&A Sirač – Silos – Spojni mostovi

W&A Sirač – Silos – Spojni mostovi

Natrag

8 lipnja , 2017, 10:46

Sirač
Izrada i montaža silosa gotove žbuke volumena 1500m3, zajedno s pripadajućim spojnim mostovima.

Srpanj 2007.