Kamen Sirač d.o.o.

Kamen Sirač d.o.o.

Natrag

26 svibnja , 2017, 12:16

Sirač
Projektiranje, izrada i montaža silosa volumena 60m3 od hardox čelika.

Siječanj 2007.