Postupak javnog nadmetanje u jednoj fazi za nabavu materijala za izradu prototipa elektro filtera malog

Natrag

12 svibnja , 2017, 14:37

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi koji je sastavni dio Uputa za prijavitelje u okviru Poziva “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizilaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja” (Referentna oznaka: KK.01.2.1.01), tvrtka Magma d.o.o. objavljuje Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje.

Evidencijski broj nabave: KK.01.2.1.01/2017/07

Predmet nabave je nabava materijala za izradu prototipa elektro filtera malog za potrebe projekta „Razvoj nove generacije elektrofiltera i vrećastih filtera za odvajanje krutih čestica iz otpadnog zraka iz tehnoloških postrojenja“

Predmet nabave je podjeljen u tri (3) grupe:

Grupa 1 – Čelični materijali za izradu prototipa elektro filtera malog
Grupa 2 – Nosiva konstrukcija unutarnje opreme prototipa elektro filtera malog
Grupa 3 – Funkcionalno tehnološka oprema za izradu prototipa elektro filtera malog

Datum objave: 12. svibnja 2017. godine
Vrsta nabave: Roba
Rok za dostavu ponuda: 02. lipnja 2017. godine do 15:00 sati.

Preuzimanje: Obavijest o nabavi i Dokumentacija za nadmetanje