Javna nabava u sklopu projekta Razvoj nove generacije elektro filtera i vrećastih filtera za odvajanje krutih čestica iz otpadnog zraka iz tehnoloških postrojenja

Natrag

15 rujna , 2016, 10:36

Evidencijski broj nabave: KK.01.2.1.01/2016/01

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, a koji je sastavni dio Uputa za prijavitelje u okviru Poziva „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizilaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja” (Referentna oznaka: KK.01.2.1.01) – verzija na snazi u vremenu provedbe ove nabave poduzeće, Magma d.o.o. objavljuje Obavijest o nabavi.

Predmet nabave je nabava savjetodavnih usluga upravljanja projektom te nabava usluga pripreme i provedbe postupaka nabave za potrebe projekta.

Predmet nabave je podijeljen u dvije (2) grupe:

Grupa 1 – Savjetodavne usluge za upravljanje projektom
Grupa 2 – Savjetodavne usluge za provedbu postupaka nabave za potrebe projekta i izradu dokumentacije za nadmetanje

Datum objave: 15. rujna 2016. godine
Vrsta nabave: usluga
Rok za dostavu ponuda: 07. listopada 2016. godine do 12:00 sati

Preuzimanje:
Obavijest o nabavi
01. Dokumentacija za nadmetanje
02. Prilog I. Ponudbeni list
03. Prilog II. Izjava o nepostojanju razloga isključenja
04. Prilog III. Troškovnik
05. Prilog IV. Opis posla
06. Prilog V. Prijedlog Ugovora